SARI LA CONȚINUT
DEZVOLTARE DURABILĂ

Dezvoltare durabilă

DEZVOLTARE DURABILĂ

DESIGN

INOVAȚIE ȘI TEHNOLOGII CURATE

Încă din faza de proiectare, și până la sfârșitul vieții autovehiculelor, echipele Peugeot depun toate eforturile pentru a limita impactul acestora asupra mediului. Pe lângă respectarea normelor de mediu, obiectivul Peugeot este de a deveni lider în materie de mobilitate durabilă, dedicând astfel resurse considerabile pentru reducerea amprentei ecologice a autovehiculelor sale.

TEHNOLOGII PENTRU REDUCEREA CONSUMULUI ȘI EMISIILOR

Peugeot lucrează la optimizarea propulsoarelor termice pe benzină și diesel (inclusiv implementarea mecanismelor Stop & Start).
Tehnologia Hybrid4 permite asocierea motoarelor diesel HDi și a propulsiei electrice.
Modelele Peugeot iOn, Peugeot e-208 și Peugeot e-2008 sunt 100% electrice pentru o mobilitate urbană responsabilă.

MATERIALE VERZI

Obiectivul Grupului PSA este să devină lider în acest domeniu, cu o medie de 30% materiale ecologice pe un autovehicul (metale reciclate, polimeri pe bază de materiale ecologice, etc.). Este de la sine înțeles că aceste materiale noi sunt selectate în conformitate cu cerințele de calitate și siguranță.
Grupul PSA acordă o atenție deosebită utilizării de materiale ecologice în polimeri. Acestea sunt materiale de origine biologică (polimeri obținuți din resurse regenerabile). Utilizarea lor ne permite să reducem materialele plastice de origine fosilă și să diversificăm activitățile de reciclare a materialelor plastice.
 

DESIGN CARE RESPECTĂ MEDIUL

PROIECTARE ÎN VEDEREA SUSTENABILITĂȚII

În ceea ce privește dezvoltarea de produse, strategia de reciclare a Mărcii Peugeot se bazează pe două aspecte-cheie:

 • Proiectare în vederea sustenabilității.
 • Dezvoltarea și implementarea de cicluri de materiale pentru producția de vehicule. 

RESPONSABILITATE INTEGRATĂ ÎN PRODUS:

Dezvoltare:

 • Evaluarea ciclului de viață
 • Selecție a materialelor bazată pe dezvoltare durabilă


Producție

 • Utilizarea de materiale reciclabile


Utilizare:

 • Eliminarea deșeurilor de către concesionari (gestionarea deșeurilor)
 • Piese de schimb


Valorificare:

 • Valorificarea autovehiculului
 • Depoluare și pre-tratare
 • Directiva privind vehiculele scoase din uz (VSU)


Pentru a garanta că toate produsele Peugeot îndeplinesc obiectivele noastre privind reciclarea, toate echipele de design ale mărcii Peugeot trebuie să respecte orientările privind "Reciclarea/valorificarea"..
Acest proces permite, de asemenea, inginerilor să evalueze ușurința cu care piesele, componentele etc. pot fi reciclate la sfârșitul vieții vehiculului.
 

DESIGN CARE RESPECTĂ MEDIUL:

 • Selecție a materialelor bazată pe sustenabilitate
 • Depoluare
 • Pre-tratare


Peugeot utilizează de ceva timp materiale reciclate, denumite "produse reciclate", iar utilizarea lor a crescut în mod constant. Grupul depune în continuare eforturi pentru a-și respecta angajamentul de a construi autovehicule care conțin 30% materiale reciclate sau materiale de origine biologică. Din punct de vedere tehnic, au fost depuse eforturi majore pentru a crește cantitatea de materiale reciclate utilizate.

Produsele reciclate trebuie să îndeplinească aceleași cerințe tehnice ca și materialele neprelucrate. Materialele reciclate sunt de preferat atunci când nu cresc prețul unei piese de schimb. Calitatea nu este niciodată compromisă. Echipa noastră de reciclare face tot posibilul pentru a menține o estetică și o durabilitate mecanică și termică de calitate, precum și pentru a respecta standardele privind performanța.

Într-adevăr, materialele noastre reciclate respectă standarde de înaltă calitate, astfel că pot fi folosite pentru părțile componente vizibile, dar și ascunse ale autovehiculelor Peugeot.

PROCESUL DE PRODUCȚIE

CERTIFICARE ISO 14001
În prezent, toate fabricile noastre de producție au obținut certificarea ISO 14001. Acest standard (creat în 1996) prevede ca fabricile să implementeze mijloace de supraveghere, control și măsurare a efectelor proceselor de producție asupra mediului. Implementarea acestei certificări angajează tot personalul într-un proces de îmbunătățire continuă, grație unei instruiri adecvate cu privire la protecția mediului.
 

REPARAȚII & GESTIONAREA DEȘEURILOR GENERATE

Rețeaua Peugeot se angajează să respecte patru criterii majore în ceea ce privește managementul de mediu:

 • Utilizarea organismelor autorizate pentru sortarea și colectarea deșeurilor de vehicule generate în urma activităților de întreținere și reparare desfășurate de rețeaua noastră.
 • Sortarea și colectarea deșeurilor de vehicule generate în urma activităților de întreținere și reparare desfășurate de rețeaua noastră de service-uri prin intermediul organismelor autorizate.
 • Respectarea reglementărilor naționale și europene de către rețea.
 • Trasabilitatea totală a deșeurilor de vehicule până la reciclarea lor.

 

PIESE RECONDIȚIONATE: O SOLUȚIE DE CALITATE SUPERIOARĂ

Trebuie să schimbi o piesă la autovehiculul tău Peugeot? În acest caz, poți contribui la reducerea impactului asupra mediului, alegând o piesă standard recondiționată. Este vorba despre componente readuse la stadiul de nou printr-un procedeu de refacere extrem de strict, utilizând piese uzate și colectate numai de la autovehiculele Peugeot. Aceste piese beneficiază de o garanție acordată de constructor, identică cu cea oferită pentru piesele originale.

O SOLUȚIE ECONOMICĂ ȘI ECOLOGICĂ

Prelungește durata de utilizare a autovehiculului tău Peugeot și asigură-i întreținerea pentru o stare perfectă de funcționare, cu un buget redus și adaptat vechimii acestuia.
Vei contribui astfel la angajamentul și acțiunile noastre pentru protecția mediului: reciclarea automobilelor și limitarea deșeurilor reziduale.

MANAGEMENTUL DE MEDIU AL PRODUSELOR SCOASE DIN UZ, RECICLAREA VEHICULELOR SCOASE DIN UZ

Peugeot a încheiat, în urmă cu câțiva ani, un parteneriat cu firmele de dezmembrare autorizate pentru colectarea și tratarea tuturor autovehiculelor scoase din uz aparținând tuturor mărcilor sale, în cele mai bune condiții de mediu, cu scopul de a atinge un procent de recuperare de 95% și de reutilizare de cel puțin 85% a pieselor și de reciclare a materialelor.
 

RETURNAREA VEHICULULUI PEUGEOT SCOS DIN UZ

Livrare
Ultimul proprietar al vehiculului scos din uz duce vehiculul la unul dintre punctele noastre de colectare. După verificarea vehiculului, partenerul nostru eliberează certificatul de distrugere necesar.

Pretratare și depoluare
Mai întâi este înlăturată bateria, iar airbagurile sunt neutralizate. Partenerul nostru care preia autovehiculul înlătură toți combustibilii și alte lichide din autovehiculele scoase din uz. Printre acestea se numără uleiul de motor, uleiul de cutie de viteze, lichidul de frână, antigelul și lichidul sistemului de aer condiționat.

Dezmembrare
Următorul pas constă în dezmembrarea componentelor și sistemelor care sunt vândute ca piese de schimb sau sunt folosite ca bază pentru piesele recondiționate. Dacă este viabil din punct de vedere economic, materialele precum plasticul sau sticla sunt înlăturate pentru a fi reciclate.

Spațiu de depozitare
Materialele care reprezintă un pericol pentru mediu sunt colectate și trimise apoi către societățile de valorificare pentru a fi reciclate sau eliminate.
 
Concasor
Caroseriile pretratate sunt distribuite către un concasor care separă autovehiculele scoase din uz în bucăți mici și le sortează în fracțiuni diferite pentru a fi reciclate sau valorificate.

Tehnologia post-tocare
Aceste fracțiuni tocate sunt apoi tratate prin diferite tehnologii (sortare magnetică, curenți turbionari, flotare) pentru a obține fracțiuni de materiale care pot fi utilizate drept materii prime secundare.

Reciclare/Valorificare/Depozit de deșeuri
Fracțiunile de materiale produse de concasor și care au fost supuse tehnologiei post-tocare pot fi reciclate (de exemplu pentru înlocuirea carbonului din furnale sau pentru uscarea nămolului de epurare) sau valorificate de industria cimentului. Acest proces face posibilă recuperarea vehiculului în procent de 95% și reduce în mod considerabil cantitatea de deșeuri trimise către depozitele de deșeuri.
 

REȚEAUA CENTRELOR DE COLECTARE - RECICLEAZĂ PEUGEOT-UL TĂU

Am făcut mereu tot posibilul să respectăm mediul, dar, în prezent, reciclarea nu mai este o alegere, ci o obligație prevăzută în reglementările naționale cu privire la vehiculele scoase din uz. Acest demers în materie de reciclare impune constructorilor auto să reducă cantitatea de deșeuri generate în urma producției de vehicule și la sfârșitul ciclului lor de viață.

Atunci când autovehiculul ajunge la finalul vieții sale, deținătorii de autovehicule Peugeot pot contacta un reprezentant al rețelei Peugeot în vederea colectării vehiculului. Acest serviciu este gratuit și este supus unor condiții (a se vedea mai jos).

Ne dorim să te asigurăm că autovehiculul tău scos din uz este reciclat în mod ecologic. De aceea ne vom asigura că toate centrele noastre de colectare respectă cerințele legale impuse de legislația privind vehiculele scoase din uz. Toate centrele de colectare partenere, toate procesele și documentația fluxurilor de materiale intrate și ieșite vor fi, de asemenea, verificate de experții noștri în materie de reciclare.

Colectarea gratuită a autovehiculului tău Peugeot scos din uz se aplică în cazul în care:

 • Niciuna dintre piesele/componentele esențiale nu lipsește
 • Vehiculul nu conține deșeuri non-auto
 • Vehiculul are până la 9 locuri sau este o utilitară ușoară de până la 3.5 tone
 • Vehiculul a fost înmatriculat în ultimul rând în UE
 • Documentele originale ale autovehiculului au fost returnate împreună cu vehiculul
 • Returnează autovehiculul tău scos din uz către centrul nostru de colectare care îți va elibera un certificat de distrugere și documentele necesare pentru radierea autovehiculului tău. Poți pleca cu asigurarea că rabla ta va fi casată în cel mai ecologic mod posibil.