Planul Peugeot "Push to Pass" aduce un profit record

Planul Peugeot "Push to Pass" aduce un profit record

"Performanţele noastre continue reflectă succesul transformărilor structurale ale companiei, a eficacităţii şi a schimbării stării de spirit din cadrul Grupului. Într-un mediu aflat mereu în schimbare, toate echipele se axează pe asigurarea excelenţei operaţionale şi continuă să-şi demonstreze dinamismul în desfăşurarea planului strategic." Carlos Tavares, Preşedintele Consiliului de Administraţie al Grupului PSA.

 • 6,8% din marja operaţională curentă*(1) revine diviziei Automobile şi 5,1% societăţii Faurecia;
 • Rezultatul net (cota Grupului) se dublează ajungând la 1,2 miliarde de euro;
 • Free Cash Flow*(2) în valoare de 1,8 miliarde de euro;
 • Punerea în aplicare a planului « Push to Pass » este în plină desfăşurare, ofensiva noilor produse şi implementarea internaţională fiind lansate.


Grupul PSA este mai activ ca niciodată, urmărind continuarea creşterii profitabilităţii. Cifra de afaceri a Grupului a ajuns la 27.779 milioane de euro în primul semestru al anului 2016, faţă de 28.036 milioane de euro în primul semestru al anului 2015 (după transpunerea datelor în conformitate cu normele IFRS 5, operaţiune detaliată în anexe), în creştere cu 2,4% la rate de schimb constante. Luând în calcul evoluţia nefavorabilă a ratelor de schimb, rezultatul net este în scădere cu 0,9%.

Cifra de afaceri a diviziei Automobile se ridică la 19.190 milioane de euro, de asemenea în creştere cu 2,5% în raport cu primul semestru al anului 2015, la rate de schimb constante, datorită succesului noilor modelele, precum şi a strategiei de stabilire a preţurilor. Luând în calcul evoluţia nefavorabilă a ratelor de schimb, rezultatul net este în scădere cu 1,1%. Rezultatul operaţional curent al Grupului se ridică la 1.830 milioane de euro în creştere cu 32% în raport cu primul semestru al anului 2015. Cu un rezultat operaţional curent de 1.303 milioane de euro, divizia Automobile înregistrează un progres de 34% în raport cu primul semestru al anului 2015. Această creştere este susţinută în principal de mărirea volumelor*(3), precum şi de reducerea costurilor fixe, respectiv a costurilor de producţie.

Veniturile şi cheltuielile operaţionale de altă natură decât cele curente au ajuns la 207 milioane de euro, faţă de 343 milioane de euro în primul semestru al anului 2015. Cheltuielile financiare nete ale Grupului au scăzut la jumătate ajungând la 150 milioane de euro, faţă de 334 milioane de euro în primul semestru al anului 2015. Profitul net consolidat al Grupului se ridică la 1.383 milioane de euro, în creştere cu 663 milioane de euro. Rezultatul net, cota Grupului, este de 1.212 milioane de euro, faţă de 571 milioane de euro în primul semestru al anului 2015. Rezultatul operaţional curent al Băncii PSA Finance este de 297 milioane de euro4, în creştere cu 1% în raport cu primul semestru al anului 2015.

Rezultatul operaţional curent al societăţii Faurecia se ridică la 490 milioane de euro, în creştere cu 106 milioane de euro în raport cu primul semestru al anului 2015. Nivelul Free cash flow corespunzător activităţilor industriale şi comerciale se ridică la 1.846 milioane de euro, susţinut de îmbunăţirea marjei brute de autofinanţare. La sfârşitul lunii iunie 2016, stocurile se ridicau la 399.000 de autovehicule (inclusiv reţeaua independentă), în creştere cu 8.000 de autovehicule în raport cu sfârşitul lunii iunie 2015. Poziţia financiară netă a activităţilor industriale şi comerciale se ridica la 5.972 milioane de euro la 30 iunie 2016, în creştere cu 1.412 milioane de euro în raport cu 31 decembrie 2015.

Perspectivele pieţei

Pentru anul 2016, Grupul preconizează o creştere a pieţei auto cu aproximativ 4% în Europa şi 8% în China, precum şi o scădere de aproximativ 12% în America latină şi de 15% în Rusia.

Obiective operaţionale

Planul « Push to Pass », prezentat la data de 5 aprilie 2016, stabileşte următoarele obiective:

 • atingerea unei marje operaţionale curente în medie de 4% pentru divizia Automobile în perioada 2016-2018 şi o ţintă de 6% până în 2021;
 • creşterea cu 10% a cifrei de afaceri a Grupului între 2015 şi 2018*(5), ca de altfel şi majorarea cu 15% până în 2021.


Calendarul financiar - 26 octombrie 2016: cifra de afaceri pentru trimestrul al-III-lea, 2016

Situaţiile financiare consolidate ale Grupului PSA la 30 iunie 2016 au fost aprobate în şedinţa Consiliului de Administraţie din 22 iulie 2016 şi examinate de Consiliul de Supraveghere la data de 26 iulie 2016. Cenzorii Grupului au finalizat auditul conturilor şi în prezent elaborează raportul privind situaţia financiară consolidată a Grupului. Raportul privind rezultatele semestriale precum şi prezentarea rezultatelor semestriale pentru 2016 pot fi consultate pe site-ul Grupului (www.groupe-psa.com), în secţiunea « Analişti/Investitori».

 1. Rezultat operaţional curent raportat la cifra de afaceri.
 2. Fluxul de numerar disponibil - în primul semestru 2016, pentru societăţile industriale şi comerciale.
 3. Fără China.
 4. Rezultatul Băncii PSA Finance 100%. În raportările financiare ale Grupului PSA, societăţile joint-venture sunt considerate în mod echivalent, în funcţie de cota de participaţie, iar activităţile vizate de acordul semnat cu Santander sunt reclasificate în categoria « Activităţi care urmează a fi cedate sau continuate în parteneriat ».
 5. La rate de schimb constante (2015).


*Fluxul de numerar disponibil.

Despre Grupul PSA
Prin mărcile sale de nivel mondial – Peugeot, Citroën şi DS – Grupul PSA a comercializat peste 3 milioane de autovehicule în întreaga lume în anul 2015. Lider european în domeniul reducerii emisiilor de CO2, Grupul afişează o medie de 104,4 grame de CO2/km în 2015. Cu o flotă de 1,8 milioane de autovehicule conectate în întreaga lume, PSA se află în avangarda serviciilor conectate, fiind unul dintre principalii furnizori de mobilitate. Activităţile grupului includ, de asemenea, servicii de finanţare (Banque PSA Finance) şi furnizarea de echipamente auto (Faurecia). Pentru mai multe informaţii consultaţi groupe-psa.com/fr