ÎNCREDEREA – O OPORTUNITATE DE AUR

RESPONSABILITATEA SOCIALA CORPORATIVA

Crearea de valoare: o dovadă suplimentară a importanţei principiilor RSC a Grupului PSA

 • La Forumul Economic Internaţional de la Davos, organizația Corporate Knights a dezvăluit lista cu obiectivele sale Global 100 pentru 2017.
 • Grupul PSA a fost ales, pentru cel de al doilea an consecutiv, să facă parte din topul Primelor 100 cele mai sustenabile corporaţii din lume, care cuprinde companii din toate sectoarele a căror performanţă globală (socială, de mediu şi economică) este cea mai mare.
 • Grupul PSA creează valoare datorită principiilor sale RSC: «Încrederea – o oportunitate de aur»

În conformitate cu principiile sale de capitalism*, aşa cum Corporate Knights evaluează, Grupul PSA demonstrează responsabilitate în privinţa conduitei sale în afaceri şi totodată prezintă cum RSC (Responsabilitatea Socială Corporativă) poate deveni o pârghie pentru a crea valoare. Pentru a constitui topul Global 100, fiecare dintre cele 4000 de afaceri analizate este comparată cu alte acțiuni economice asemănătoare din respectivul segment de business, folosind indicatori care acoperă mai multe  domenii: managementul resurselor naturale, managementul capitalului uman, performanţă financiară şi perspective conexe, impactul lanţului de aprovizionare şi impactul activităţilor companiei asupra mediului, mai ales asupra calității aerului.

Pentru mai multe detalii, a se vedea metodologia pentru Global 1000 pe 2017, pe website-ul Corporate Knights.

* un sistem economic care include beneficii sociale / ecologice şi costuri

RESPONSABILITATE

Angajamentul RSC al Grupului este important pentru strategia sa

Politica de responsabilitate socială şi de mediu a Grupului PSA este fondată pe un dialog permanent cu părţile interesate şi pe convingerea că sustenabilitatea în domeniul auto poate să contribuie la crearea de valoare pentru toţi. Planul se concretizează prin angajamente publice şi obiective concrete pentru a răspunde unor probleme strategice în materie de mobilitate durabilă, de dezvoltare regională şi de practici sociale inovatoare.

RSC, UN MOTOR DE CREARE A VALORII

Modul în care principiile noastre RSC (Responsabilitate Socială Corporativă) dau valoare Grupului

UN DEMERS BAZAT PE DIALOG

Pentru Grupul PSA, singurul mod de a crea dezvoltare şi performanţă economică care să dureze este o conduită responsabilă şi transparentă. Această convingere împinge Grupul către dezvoltarea unui demers de concertare aprofundată cu toţi membrii companiei, în toate stadiile RSC.

 • identificarea problemelor,
 • determinarea obiectivelor,
 • punerea în aplicare şi monitorizarea planurilor de acţiune.

Politica şi sistemul de management al RSC sunt integrate în dispozitivele de guvernanţă ale Grupului şi fac obiectul unei organizări specifice, atât pe plan strategic, cât şi operaţional.

Descoperiţi raportul RSC al Grupului pentru anul 2015.

CREAREA DE VALORI COMUNE

Industria auto reprezintă 6,9% din PIB-ul european, 12,9 milioane de angajări directe şi indirecte şi 92 de miliarde de Euro, excedent comercial. Această importanţă economică antrenează o dinamică specială şi responsabilitate pentru actorii sectorului. Grupul PSA, al doilea constructor auto european, este o companie creatoare de valori sociale şi de mediu. În perspectiva unei creşteri durabile şi responsabile,

Grupul s-a angajat, de asemenea, să optimizeze gestiunea diferitelor sale forme de ”capital”, incluzând capitalul său financiar, dar şi cel industrial, uman, intelectual, relaţional şi de mediu.

MEDIU

Procesele de mediu regenerabile / neregenerabile și resursele: aer, apă, sol, minerale, biodiversitate şi sănătate a ecosistemului.

FINANCIAR

Capacitate de finanţare pentru a întreprinde proiecte şi pentru a asigura dezvoltarea economică, fie în cadrul companiei sau din pieţe financiare (împrumuturi bancare, emitere de obligaţiuni, runde de strângere de fonduri, acces la investitori etc).

RELAŢIONAL

Relaţiile dintre părţile interesate; capacitatea de a distribui informaţie pentru a îmbunătăţi starea de bine individuală şi colectivă; activele necorporale asociate cu marca şi reputaţia.

INDUSTRIAL

Producerea de resurse disponibile pentru cercetare şi dezvoltare, logistică etc. (incluzând capacitatea de producţie şi furnizorii).

INTELECTUAL

Active necorporale precum proprietatea intelectuală (brevete), drepturi de reproducere, program informatic şi alte drepturi şi licenţe; capital organizaţional precum cunoştinţele implicite, sistemele, procedurile şi alte protocoale.

UMAN

Competenţele angajaţilor, abilităţile, experienţa:

 • motivaţia lor de a inova şi de a adera la principiile de guvernare, metodele de management al riscului şi valorile etice ale companiei;
 • capacitatea lor de a înţelege, dezvolta şi de a implementa strategia;
 • loialitatea lor şi motivaţia de a îmbunătăţi procesele, produsele şi serviciile;
 • capacitatea lor de a conduce, gestiona şi de a lucra ca o echipă.

CEI TREI PILONI AI RSC

Politica de responsabilitate socială şi de mediu a Grupului PSA se bazează pe trei piloni:

Anganjament pentru mobilitatea sustenabilă, inițiat cu scopul de a reduce impactul asupra mediului a producţiei de vehicule şi a folosirii lor.

 • Dezvoltare durabilă, concentrată pe vehicule cu emisii reduse
 • Un viitor promiţător pentru serviciile de mobilitate sustenabilă
 • Situri de ecologie industrială ale Grupului

Angajament faţă de regiunile în care Grupul operează pentru a crea un ecosistem care stimulează angajarea şi integrarea jucătorilor economici locali.

 • Politică de achiziţie responsabilă
 • Angajament pentru mobilitate responsabilă din punct de vedere social

Un angajament social cu implementarea practicilor inovatoare şi adaptate cerințelor, care permit angajaţilor să intensifice şi să îşi folosească la maxim talentele.

 • Construirea unui viitor împreună
 • Managementul responsabil al job-urilor şi al competenţelor
 • Dezvoltarea talentelor
 • Sănătate şi siguranţă la locul de muncă
 • Punctele tari ale diversităţii