Rezultate istorice ale Grupului PSA în 2017

Groupe PSA - rezultate 2017

•   Succesul planului Push to Pass și primele rezultate concrete ale planului de redresare PACE1 aplicat de Opel Vauxhall (OV)
•    creștere a vânzărilor Grupului de 15,4%, la 3,63 milioane de vehicule
2
•    creștere de 20,7% a cifrei de afaceri a Grupului, la 65,2 miliarde euro
3
•    marjă operațională curentă a diviziei
Peugeot Citroën DS (PCD) Automotive de 7,3%, la un nivel record 4
•    marjă operațională curentă a Grupului de 7,1%
4, excluzând OV și de 6.1%, inclusiv OV, cu un rezultat curent din exploatare al Grupului de 3,991 milioane euro
•    creștere de 11,5% a rezultatului net – parte a Grupului
•   flux de numerar liber operațional pozitiv de €1,56 miliarde euro
5

Carlos Tavares, președintele consiliului de administrație al Grupului PSA a declarat: „Rezultatele spectaculoase ale diviziei Peugeot Citroën DS, în creștere pentru al patrulea an la rând, demonstrează capacitatea noastră de a genera o creștere profitabilă și durabilă. Abordarea noastră flexibilă, orientată către client și responsabilă din punct de vedere social face diferența. Achiziția Opel Vauxhall este o oportunitate excelentă de a crea valoare”.

Valoarea unui dividend de 0,53 euro per acțiune va fi supusă aprobării următoarei Adunări Generale a Acționarilor.

În 2017, veniturile Grupului s-au ridicat la 65,210 milioane euro, față de 54,030 milioane euro în 2016, în creștere cu 20,7%. La un perimetru și o rată de schimb constantă în 2015, veniturile cumulate ale Grupului au crescut în 2017 cu 12,9%6. Veniturile diviziei PCD Automotive s-au ridicat la 40,735 milioane de euro, în creștere cu 9,9% comparativ cu 2016. La baza acestei creșteri s-a aflat în principal îmbunătățirea mixulului de produse (+4,5%), a volumului și a mixului de țară (+4,9%). Succesul mondial al noilor modele ale Grupului a compensat mai mult decât suficient impactul negativ al ratelor de schimb (-1,6%). Cifra de afaceri a diviziei OV Automotive a fost de 7,238 milioane de euro în 20172.

Rezultatul operațional curent al Grupului s-a ridicat la 3,991 milioane de euro, în creștere cu 23,4% față de 2016. Cu un rezultat operațional curent de 2,965 milioane euro, divizia PCD Automotive înregistrează un progres de 33,3% în raport cu 2016. Acest nivel record al rentabilității de 7,3% a fost atins în ciuda creșterii costului materiilor prime și a fluctuațiilor ratei de schimb, datorită unui mix de produs pozitiv, precum și reducerii suplimentare ale costurilor. Rezultatul operațional curent al OV Automotive a fost de -179 milioane de euro în 20172.

Marja operațională curentă a Grupului, excluzând OV a fost de 7,1%, în comparație cu 6% în 20164, în timp ce marja operațională curentă a Grupului, inclusiv OV a fost de 6,1%.

Cheltuielile și veniturile operaționale pe termen lung ale Grupului au avut un impact negativ de -904 milioane euro, în comparație cu -624 milioane euro în 2016.

Cheltuielile financiare nete ale Grupului au scăzut la 238 milioane euro, față de 268 milioane euro în 2016.

Rezultatul net consolidat a ajuns la 2,358 milioane euro, în creștere cu 209 milioane euro față cu 2016. Rezultatul net – parte a Grupului a fost de 1,929 milioane euro în comparație cu 1,730 milioane euro în 2016.

Planul de redresare prezentat de Opel Vauxhall pe 9 noiembrie înregistrează primele sale rezultate concrete, precum o organizație comună de achiziții, acorduri sociale și reduceri ale costurilor.

Rezultatul operațional curent al Băncii PSA Finance a fost de 632 milioane euro7, în creștere cu 10,7%, iar cel al societății Faurecia s-a ridicat la 1,170 milioane euro, în creștere cu 20,6%.

Fluxul de numerar liber corespunzător activităților industriale și comerciale s-a ridicat la 500 milioane de euro, iar fluxul de numerar liber operațional a fost de 1,554 milioane de euro.

La finalul lunii decembrie 2017, stocurile PCD se ridicau la 416 000 autovehicule (inclusiv rețeaua independentă), în creștere cu 10 000 de unități față de anul precedent.

Poziția financiară netă a activităților industriale și comerciale a fost de 6,194 milioane de euro la 31 decembrie 2017, în comparație cu 6,813 milioane de euro la 31 decembrie 2016.

Valoarea unui dividend de 0,53 euro per acțiune va fi supusă aprobării următoarei Adunări Generale a acționarilor. Data de înregistrare a dividendului va fi considerată 2 mai 2018, iar data plății va fi 4 mai 2018.

Perspectivele pieței:

Pentru anul 2018, Grupul anticipează o piață auto stabilă în Europa, o creștere de 4% în America Latină și de 10% în Rusia, precum și de 2% în China.  

Obiective operaționale

Planul „Push to Pass” stabilește următoarele obiective pentru Grupul PSA (exceptând Opel Vauxhall):
-    atingerea unei marje operaționale curente8  în medie peste 4,5% pentru divizia Automobile în perioada 2016-2018 și o țintă de peste 6% până în 2021;
-    creșterea cu 10% a cifrei de afaceri a Grupului până în 20189, comparativ cu 2015 și majorarea cu 15% până în 20219.

  1 Planul de redresare Opel Vauxhall lansat pe 9 noiembrie 2017
 
2 Opel Vauxhall (OV) a fost consolidat începând cu 1 august 2017
 
3 Cifra de afaceri a Grupului include OV începând cu 1 august 2017
 
4 Rezultatul operațional curent raportat la cifra de afaceri
 
5 Activități industriale și comerciale
 
6 La rate de schimb constante (2015) și perimetru constant (exclusiv OV)
 
7 100% din rezultatul Băncii PSA Finance. În situațiile financiare ale Grupului PSA, întreprinderile comune sunt consolidate prin metoda punerii în echivalență.
 
8 Rezultatul operațional curent raportat la cifra de afaceri
 
9 La rate de schimb constante (2015) și perimetru constant (exclusiv OV)

Link către prezentarea exercițiului financiar 2017.

Calendar financiar
24 aprilie 2018: Cifra de afaceri aferentă primului trimestru 2018
24 aprilie 2018: Adunarea Generală a Acționarilor
24 iulie 2018: Rezultate semestriale 2018
24 octombrie 2018: Cifra de afaceri aferentă trimestrului al treilea

Situațiile financiare consolidate ale Grupului PSA la 31 decembrie 2017 au fost aprobate de consiliul de administrație la 19 februarie 2018 și revizuite de consiliul de supraveghere la 28 februarie 2018. Auditorii legali ai Grupului au finalizat auditul lor, iar raportul privind situațiile financiare consolidate este în curs de redactare. Raportul privind rezultatele anuale și prezentarea rezultatelor aferente anului 2017 pot fi consultate pe site-ul web al Grupului (www.groupe-psa.com), la rubrica „Finanțe”.